Nasz Klasztor/Aktualności

 • 21/09/2017

  Zapraszamy do Szkoły Mądrości Krzyża

  Zapraszamy do Szkoły Mądrości Krzyża

  Zamieszczamy informację odnośnie do studium pasjologicznego, które będzie miało miejsce w naszym klasztorze w piątkowe wieczory. Rozpoczynamy w październiku br.

  Zapraszamy serdecznie!

  Szkoła Mądrości Krzyża

 • 28/02/2015

  Pierwsze Wielkopostne Spotkanie ze Słowem Bożym

  Pierwsze Wielkopostne Spotkanie ze Słowem Bożym
  28 lutego br. obyło się pierwsze Wielkopostne Spotkanie ze Słowem Bożym. Zostało ono zorganizowane dzięki współpracy naszego klasztoru i Bractwa Słowa Bożego. Było ono osnute wokół tekstu Jr 3,11-16. Poprowadził je o. dr hab. Waldemar Linke, prowincjał pasjonistów. W czasie spotkania konferencje, których treścią była egzegeza wybranych fragmentów Jr 1-3 przeplatały się z modlitwą (liturgia godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pasyjne). W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób. Do jego organizacji przyczynili się członkowie Bractwa: Elżbieta Stankiewicz, Marta Colella, Karina Rajman, Alicja Mrozek, Robert Pierzchała. Następne takie spotkanie odbędzie się 28 marca br.
 • 26/02/2015

  Wprowadzenie w posługę akolitatu kl. Jakuba Barczentewicza CP

  Wprowadzenie w posługę akolitatu kl. Jakuba Barczentewicza CP

  26 lutego, po pierwszych nieszporach z uroczystości św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, patrona młodzieży zakonnej i naszej kaplicy, kl. Jakub Barczentewicz został wprowadzony w posługę akolitatu. Liturgii mszalnej przewodniczył nasz prowincjał, o. Waldemar Linke. Oprócz domowników zgromadzeni byli nasi współbracia: o. Wiesław Wiśniewski, konsultor prowincjalny, o. Jan Koziatek, mistrz nowicjatu wraz z nowicjuszem, o. Jerzy Słowikowski, ojciec duchowny kleryków, o. Piotr Czapliński oraz rodzina kl. Jakuba i nasi dobroczyńcy. Na zakończenie o. Andrzej Jakimiak, przełożony domu oraz dyrektor klerykatu podziękował zebranym za przybycie i wyraził wdzięczność za dar posługi kl. Jakuba w Kościele i naszym Zgromadzeniu.

  Akolitat jest posługą na drodze do kapłaństwa, która upoważnia alumna do pomocy w rozdzielaniu Komunii Świętej i zanoszenia jej do chorych. Akolita może też wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji i porządkować naczynia liturgiczne po komunii świętej (dokonywać puryfikacji).

  Niech Święty Gabriel wyprasza klerykowi Jakubowi potrzebne łaski na każdy dzień!

 • 08/11/2014

  Prymicja o. Mykoli Lyahutko CP

  Prymicja o. Mykoli Lyahutko CP

  Dziś w naszej kaplicy została odprawiona jedna z Eucharystii prymicyjnych. Liturgii przewodniczył wyświęcony na prezbitera 19 października br. (w uroczystość św. Pawła od Krzyża) w Smotryczu (na Ukrainie) nasz współbrat - o. Mykola Lyahutko. Licznie zgromadzonych naszych przyjaciół i dobroczyńców przywitał o. Andrzej Jakimiak, przełożony klasztoru, zaś słowo Boże wygłosił o. Waldemar Linke, przełożony prowincjalny. Pod adresem Ojca Prymicjanta padło wiele dobrych słów, jak i zapewnienie o pamięci modlitewnej. Sam o. Mykola również podziękował swoim formatorom, współbraciom i wszystkim wiernym na drodze towarzyszenia duchowego w dążeniu do życia zakonnego i kapłaństwa.

  Niech św. Paweł od Krzyża wspiera swoim wstawiennictwem u Boga naszego Ojca Neoprezbitera!

 • 22/10/2014

  Eucharystia z udziałem rozmiłowanych w Świętej Gemmie

  Eucharystia z udziałem rozmiłowanych w Świętej Gemmie

  Dziś odbył się wieczór modlitewny ze św. Gemmą. Spotkanie rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 19:30, po czym uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w intencjach czcicieli św. Gemmy. W słowie Bożym usłyszeliśmy o modlitwie w życiu św. Jana Pawła II, św. Pawła od Krzyża i św. Gemmy. Niechaj ci wielcy czciciele Chrystusowej męki wypraszają nam u Boga potrzebne łaski!

 • 18/10/2014

  Obchody uroczystości św. Pawła od Krzyża

  Obchody uroczystości św. Pawła od Krzyża

  Dziś o godz. 18.00 rozpoczęliśmy obchód uroczystości św. Pawła od Krzyża, naszego Ojca i Założyciela. Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Andrzej Jakimiak, przełożony klasztoru. W Eucharystii uczestniczyli członkowie RMPM oraz inne osoby związane z naszym ośrodkiem duszpasterskim.

  Niech przykład i wstawiennictwo św. Pawła od Krzyża nas umacnia w codziennym dźwiganiu krzyża!

 • 16/09/2014

  Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

  Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

  1 września 2014 roku w diecezji warszawsko-praskiej została wznowiona peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która nawiedza wszystkie męskie wspólnoty zakonne w Polsce. O godz. 15:00 Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC odprawił Eucharystię w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego (u księży salezjanów), podczas której skierował słowo Boże do wszystkich zakonników pracujących w Diecezji. 2 września nastąpiło przekazanie obrazu naszej wspólnocie. Nawiedzenie obrazu rozpoczęło się Eucharystią pod przewodnictwem prowincjała pasjonistów o. dr. Waldemara Linke. W całodobowym czuwaniu uczestniczyli również świeccy związani z naszym ośrodkiem duszpasterskim, uczestnicy pielgrzymki ze św. Gemmą do Sokółki (która odbyła się 30 sierpnia br.) oraz uczestnicy spotkania formacyjnego kleryków z Irlandii i Polski. 3 września, po nabożeństwie, obraz został przekazany wspólnocie księży marianów przy ul. Szwedzkiej.

 • 11/09/2014

  Spotkanie kleryków z konfiguracji św. Karola Houbena (Północna Europa)

  Spotkanie kleryków z konfiguracji św. Karola Houbena (Północna Europa)

  Od 1 do 6 września br. w domu studiów mieszczącym się w naszym klasztorze odbyło się spotkanie studentów – kleryków Konfiguracji Prowincji Północnej Europy. Klerycy z naszej prowincji oraz współbracia z Irlandii spędzili wspólnie czas na modlitwie, rozmowie i konferencjach. Zwiedzili także miasto stołeczne.