Pasjoniści/Szkoła Mądrości Krzyża

pasjonisci.jpg

Szkoła Mądrości Krzyża

Stałe Studium Pasjologiczne

przy Katedrze Teologii Krzyża

Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

 

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji naszym klasztorze. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

 

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

Plan zajęć:

18.45-20.15 wykład (aula)

20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)

Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział w co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

 

Tematyka zajęć na rok akademicki 2016/2017:

Semestr I

Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym (o. dr hab. Waldemar Linke CP)

 1. Cierpienie jako kara Boża i cierpienie sprawiedliwego w Starym Testamencie.
 2. Sługa Jahwe: powołany do cierpienia.
 3. Psalmy cierpiącego.
 4. Męczennicy judaizmu: świadczyć przez cierpienie.
 5. Jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa? Czy w ewangeliach dzieciństwa są zapowiedzi męki i śmierci Jezusa?
 6. Dlaczego Jezus straszył swoich uczniów? Zapowiedzi męki.
 7. Czy uczniowie rozumieli, gdy Jezus mówił im o krzyżu? Naśladowanie Jezusa i noszenie krzyża.
 8. Wyrok Sanhedrynu: winien jest śmierci.
 9. „Trybunał bezprawia”. Proces rzymski Jezusa.
 10. Król nie z tej ziemi. Proces Jezusa w Ewangelii według św. Jana.
 11. Opowiadania o męce Jezusa. Czy wiemy, jak odbyła się egzekucja Jezusa?
 12. Krzyż: siła i mądrość Boga. Co św. Paweł wiedział o krzyżu.
 13. Krzyż kosmiczny: późne listy z tradycji Pawłowej o cierpieniu i krzyżu Jezusa Chrystusa.
 14. Ofiara Jezusa Chrystusa w Liście do Hebrajczyków.
 15. Baranek i Jego krew: Jezus cierpiący w Apokalipsie św. Jana.

o. Waldemar Linke CP – prezbiter Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, biblista i wykładowca akademicki.

 

Semestr II

Czy możemy cierpieć z Jezusem? (o. dr Krzysztof Zygmunt CP)

 1. Teologiczne spojrzenia na wartość cierpienia Chrystusa na Krzyżu.
 2. Elementy pasyjne w pierwszych dokumentach wczesnochrześcijańskich.
 3. Pierwsi męczennicy jako imitatores Cierpiącego Chrystusa. Białe męczeństwo.
 4. Teologia cierpienia w okresie patrystycznym.  Czego dzisiaj nas uczą ojcowie Kościoła o cierpiącym Chrystusie?
 5. Pobożność pasyjna w duchowości mniszej. Gorliwość czy dziwactwo?
 6. Męka i krzyż w duchowości zakonnej: zakony żebracze i kleryckie. Wybrane przykłady pobożności  zakonnej.
 7. Pasyjna pobożność ludowa jako odpowiedź na wewnętrzną potrzebę współcierpienia z Chrystusem.  Co z niej dziś zostało?
 8. Kult męki Chrystusa w duchowości protestanckiej. Czy nas więcej łączy czy dzieli?
 9. Męka Jezusa w ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli (III tydzień). Jakie daje owoce w życiu duchowym?
 10. Założyciel Pasjonistów jako mistyk męki Pańskiej. Teologia pasyjna wg św. Pawła od Krzyża.
 11. Modlitwa ustna czy medytacja i kontemplacja? Jak praktykować Memoria Passionis?
 12. Sposób medytacji pasyjnej wg św. Pawła od Krzyża.
 13. Przykłady pobożności pasyjnej na podstawie wybranych postaci z rodziny pasjonistowskiej (św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, św. Gemma Galgani i inni).
 14. Współcześni „świadkowie” męki Pańskiej i ich pobożność pasyjna.
 15. Sens cierpienia i sens umierania - kwestia egzystencjalna wczoraj i dziś.

o. Krzysztof Zygmunt CP – prezbiter Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, teolog duchowości, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, krajowy moderator ruchu modlitewnego dla osób cierpiących Rodzina Matki Pięknej Miłości.

Medytacje po wykładach będą prowadzić zakonnicy ze zgromadzenia pasjonistów.

 

W I semestrze roku akademickiego 2017/2018 planowane są zajęcia „Kościół cierpiący w świecie” prowadzone przez ks. prof. dr. hab. Waldemara Cisło, dyrektora Fundacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

 

Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:

Telefon: +48 537 664 650

E-mail: sekretariatSMK@gmail.com