Nasz Klasztor/Aktualności

 • 25/09/2021

  Szkoła Mądrości Krzyża 2021/2022

  Czym jest Szkoła Mądrości Krzyża?

  Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Wykłady odbywają się regularnie od jesieni 2016 r. w klasztorze pasjonistów w Warszawie, przy ul. Zamienieckiej 21. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Akademię Katolicką w Warszawie.

  Po każdym wykładzie udostępniamy materiały pomocne w osobistej medytacji.

  W zajęciach można uczestniczyć przez Internet: na żywo poprzez transmisję z możliwością zadawania pytań, bądź poprzez skorzystanie z nagrania wykładu i udostępnionych przez wykładowcę materiałów.

               W pierwszym semestrze Pani dr Agata Rujner tematem wykładów będzie Cierpienie samotności a krzyż. Wykład poprowadzi pani dr Agata Rujner (AKW) i będzie w nim poruszała problem samotności, a także związanego z nią cierpienia oraz faktu, że podobne cierpienie przeżywał sam Chrystus na drzewie krzyża. Pani dr Rujner przedstawi możliwość takiego przeżywania cierpienia samotności z Chrystusem ukrzyżowanym, które pozwala odnaleźć sens życia i pogłębić wiarę i relację z miłosiernym Ojcem.

              Drugi semestr jest poświęcony Pismu Świętemu, a tematem wykładu będzie Męka Jezusa Chrystusa w Dziejach Apostolskich. Wykłady poprowadzi o. dr hab. Waldemar Linke CP (UKSW). Na podstawie licznych w Dziejów Apostolskich mów postara się ukazać wczesnochrześcijańską interpretację męki i śmierci Zbawiciela.

  Koszt udziału w wykładach jednego semestru wynosi 250 PLN. Zapisać można się poprzez stronę internetową smk.edu.pl lub poprzez bezpośredni kontakt ze Szkołą Mądrości Krzyża pod adresem poczty elektronicznej sekretariatsmk@gmail.com lub numerem telefonu +48 537 664 650.

   

  Sem. I

  Temat semestru: Cierpienie samotności a krzyż

  Wykładowca: dr Agata Rujner (AKW – Collegium Joanneum)

  L.p.

  Temat

  Data

  1.

   Czym jest moralność?

  01.10.2021

  2.

   Ból i cierpienie – ciemność, którą może przeniknąć światło.

  08.10.2021

  3.

  Czym jest powołanie?

  15.10.2021

  4.

  Człowiek istotą społeczną.

  22.10.2021

  5.

  „Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam” – czy samotność to kara za grzechy?

  29.10.2021

  6.

  Powołanie do bycia singlem?

  05.11.2021

  7.

  „Wśród ludzi jest się także samotnym” - rodzaje samotności.

  12.11.2021

  8.

  Moralny wymiar krzyża.

  19.11.2021

  9.

  Czy samotność ma sens?

  26.11.2021

  10.

  Człowiek wobec cierpienia i umierania.

  03.12.2021

  11.

  Odkupione cierpienie.

  10.12.2021

  12.

  Trójca Święta wzorcem relacji.

  17.12.2021

  13.

  Wezwanie i odpowiedź – model odkrywania swojej tożsamości.

  07.01.2022

  14.

  Kościół jako wspólnota.

  07.01.2022

  15.

  „Ja jestem z wami przez wszystkie dni…”. Nie jesteśmy sami.

  14.01.2022

   

  Zakończenie semestru

  28.01.2022

   

  Sem. II

  Temat semestru: Męka Jezusa w mowach z Dziejów Apostolskich

  Wykładowca: dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW 

  L.p.

  Temat

  Data

  1.

  Dzieje Apostolskie jako dzieło historyczne

  11.02.2022

  2.

  Mowa i mówca w starożytności

  18.02.2022

  3.

  Czas powstania i kompozycja Dziejów Apostolskich

  25.02.2022

  4.

  Mowa Piotra w Wieczerniku (Dz 1,16-22)

  04.03.2022

  5.

  Mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2,14-36) (cz. 1)

  11.03.2022

  6.

  Mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2,14-36) (cz. 2)

  18.03.2022

  7.

  Mowa Piotra w świątyni (Dz 3,12-26)

  25.03.2022

  8.

  Mowa Piotra przed Sanhedrynem (Dz 4,8-30)

  01.04.2022

  9.

  Mowa Gamaliela (Dz 5,35-39)

  08.04.2022

  10.

  Mowa Szczepana (Dz 7,2-53)

  22.04.2022

  11.

  Mowa Piotra w domu Korneliusza (Dz 10,34-43)

  29.04.2022

  12.

  Mowa Pawła w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,16-41)

  07.05.2022

  13.

  Mowa Pawła w Milecie (Dz 18-36)

  14.05.2022

  14.

  Obrona Pawła przed Sanhedrynem (Dz 22,1-21)

  21.05.2022

  15.

  Obrona Pawła przed Agrypą (Dz 26,2-32)

  28.05.2022

   

  Zakończenie semestru

  10.06.2022

   

 • 30/01/2021

  Szkoła Mądrości Krzyża 2020/2021

  Czym jest Szkoła Mądrości Krzyża?

  Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Wykłady odbywają się regularnie od jesieni 2016 r. w klasztorze pasjonistów w Warszawie, przy ul. Zamienieckiej 21. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Akademię Katolicką w Warszawie.

  Po każdym wykładzie udostępniamy kaplicę oraz materiały pomocne w osobistej medytacji.

  W zajęciach można uczestniczyć przez Internet: na żywo poprzez transmisję z możliwością zadawania pytań, bądź poprzez skorzystanie z nagrania wykładu i udostępnionych przez wykładowcę materiałów.

   

  Zaproszenie na drugi semestr roku akademickiego 2020/2021

  Słuchacze Szkoły Mądrości Krzyża wiedzą, że zakres i tematyka poruszanych w tym cyklu spotkań tematów jest niezwykle szeroka, obejmująca zarówno teologię i filozofię, jak również nauki humanistyczne i społeczne. Nie jest więc dla nich zaskoczeniem, że następny semestr zajęć w Szkole poświęcimy pewnemu istotnemu aspektowi życia Kościoła, w którym dobrze uwidacznia Krzyża w życiu chrześcijańskim. Temat spotkań w tym semestrze brzmi: Życie zakonne jako naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego.

  Można zastanawiać się, jaką wartość zajęcia te mają dla osób świeckich, nieprowadzących życia według zakonnych reguł. W czasie piętnastu spotkań postaramy się prześledzić nie tylko historię i rozwój zakonów, ale też poznać wkład zakonników i zakonnic w rozwój nauki i kultury na przestrzeni wieków.

  Życie zakonne ze swej istoty kieruje swoich członków ku kontemplacji Boga, poprzez próbę doskonalszego naśladowania Chrystusa w oddaleniu od świata. Stąd w zakonach powstało wiele szkół duchowości, stanowiących niezwykły skarb i źródło inspiracji dla ludzi poszukujących Boga, także współcześnie. W roku jubileuszu 300-lecia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów), postaramy się lepiej poznać duchowość pasyjną nadaną temu instytutowi przez włoskiego mistyka, św. Pawła od Krzyża i zobaczyć czy można nią żyć również nie składając ślubów zakonnych.

  W czasie wykładów postaramy się odkryć również takie formy życia konsekrowanego jak instytuty świeckie, dziewictwo i wdowieństwo konsekrowane oraz nowe formy życia zakonnego. Na koniec postaramy się przeanalizować, co dziś światu mają do zaoferowania zakony i czy nadal w Kościele i świecie jest miejsce dla mężczyzn i kobiet, którzy poprzez śluby zakonne powierzają się całkowicie Bogu.

  Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z nami:

   

  Zapisy:

  sekretariatSMK@gmail.com 
  +48 537 664 650

  Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-20.15

  Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa / transmisja online

  Opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN

  Nr konta do wpłat:

  44 1160 2202 0000 0004 7669 8752

   

   

  Terminy i tematy wykładów Szkoły Mądrości Krzyża

  Temat: Życie zakonne, jako naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego.

  Wykładowca: o. dr Łukasz J. Andrzejewski CP

  L.p.

  Temat

  Data

  1.

  Ucieczka od świata czy zwrócenie ku Bogu? Od pustelni do wspólnoty.

  12.02.2021

  2.

  Reguła – wspólna zasada życia. Początki życia monastycznego.

  19.02.2021

  3.

  Krzyż i miecz. Zakonny w czasach krucjat.

  26.02.2021

  4.

  Siła ubóstwa. Franciszkańska reforma życia zakonnego.

  05.03.2021

  5.

  Klasztor i jego rola w kulturze.

  12.03.2021

  6.

  Św. Paweł od Krzyża i jego wizja życia poświęconego Bogu.

  19.03.2021

  7.

  Pasjoniści – życie tajemnicą Krzyża.

  26.03.2021

  8.

  Pasjonistki.

  09.04.2021

  9.

  My głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. Misyjna działalność pierwszych pasjonistów.

  16.04.2021

  10.

  Świętość w codzienności życia zakonnego. Święci, którzy czerpali z duchowości pasjonistów.

  23.04.2021

  11.

  O. Bernard Kryszkiewicz – pedagogika krzyża.

  30.04.2021

  12.

  Reformy życia zakonnego w XX wieku.

  07.05.2021

  13.

  W służbie Bogu i Kościołowi. Zakonne apostolaty wczoraj i dziś.

  14.05.2021

  14.

  Nowe formy życia konsekrowanego i udział świeckich w duchowości zakonnej.

  21.05.2021

  15.

  Czy życie zakonne ma nadal sens?

  28.05.2021

   

  Zakończenie semestru

  11.06.2021

   

  Prowadzący:

  o. dr Łukasz Jacek Andrzejewski, zakonnik i kapłan Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, historyk Kościoła, prowadził zajęcia na uczelniach wyższych. Prowadzi liczne inicjatywy duszpasterskie. Od 2018 r. przełożony prowincjalny polskich pasjonistów.

 • 14/12/2020

  Rekolekcje adwentowe AD 2020

  Zachęcamy do posłuchania konferencji pierwszego dnia rekolekcji adwentowych z naszej kaplicy w Warszawie, które prowadzi o. dr hab. Waldemar Linke CP - biblista. Są one poświęcone świadkom nadziei...
  (podcast Pasjoniści dostępny jest również na Spotify)
   
  https://www.spreaker.com/user/pasjonista/rekolekcje1
 • 30/08/2020

  JUBILEUSZOWA ODNOWA KAPLICY

  W tym roku obchodzimy 300-lecie istnienia naszego zgromadzenia. Na tę okoliczność pragniemy odnowić naszą kaplicę. Ponieważ nie mamy wielkich środków, dlatego prace remontowe planujemy rozłożyć na cały rok jubileuszowy. Gdyby ktoś mógł i chciał wesprzeć to dzieło, ofiary prosimy składać w zakrystii lub w kaplicy do puszki pod obrazem Matki Bożej. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy, i obiecujemy modlitwę.

  Etapy najważniejszych prac:

  • - wymiana okien i zdjęcie z nich drewnianych krat
  • - zdjęcie boazerii ze ścian i malowanie całej kaplicy
  • - wstawienie witraży w nowe okna w prezbiterium (jesień 2021); w jednym z witraży będzie wizerunek Maryi, a w drugim patrona kaplicy – św. Gabriela.

  Wiadomości z września 2021: Dziękujemy serdecznie za ofiary składane na witraże. Podpisaliśmy już umowę z pracownią witrażową. Witraże mają być ukończone do końca listopada.  Koszt samych witraży wynosi 21 tys. zł, natomiast razem z podatkiem VAT już 26 tys. 500 zł. Dzięki Waszej ofiarności udało się nam zebrać już ok. 10 tys. zł. Serdecznie dziękujemy.

 • 25/06/2019

  Szkoła Mądrości Krzyża 2019/2020

  Szkoła Mądrości Krzyża 2019/2020

   

  Szkoła Mądrości Krzyża

  Stałe Studium Pasjologiczne

  przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW.

   

  Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się z pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

  Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00

  Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

  Plan zajęć:

  18.45-20.15 wykład (aula)

  20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)

  Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

  Chcąc odpowiedzieć na listy i telefony osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyża, podjęliśmy starania, aby przygotować się do nagrywania zarówno wykładów, jak i medytacji. Są one udostępniane w formie plików MP3. Postaramy się też uzyskiwać zgodę wykładowców na publikowanie prezentacji, którymi będą ilustrować swój wykład.

  W związku z tym, że pliki trzeba poddać żmudnemu procesowi obróbki, aby miały dobrą jakość, wysyłka tych materiałów będzie odbywała się odpłatnie (225 PLN za semestr). W kwocie tej zawiera się także koszt produkcji, wysyłki i zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursy Szkoły. Uczestnicy zajęć mają prawo do nagrań nieodpłatnie.

   

  Szkoła Mądrości Krzyża 2019/2020

   

  Semestr I

  Temat semestru: Tajemnica Krzyża źródłem nadziei w wychowaniu: o tym jak towarzyszyć dziecku w drodze ku wartościom.

  Wykładowca: o. mgr lic. Jerzy Chrzanowski CP

  L.p.

  Temat

  Data

  1.

  Dziecko - tajemnica Bożego daru.

  04.10.2019

  2.

  Labirynty zagrożeń dla duchowego rozwoju.

  11.10.2019

  3.

  Odkrywanie wartości uniwersalnych.

  18.10.2019

  4.

  Odkrywanie wartości nadających sens życiu.

  25.10.2019

  5.

  Odkrywanie wartości budujących relacje społeczne.

  08.11.2019

  6.

  Odkrywanie wartości religijnych.

  15.11.2019

  7.

  Literatura i sztuka w służbie wartościom.

  22.11.2019

  8.

  Tajemnica Krzyża, cz. 1: Źródło Uzdrowienia.

  29.11.2019

  9.

  Tajemnica Krzyża, cz. 2: Szkoła Nadziei.

  06.12.2019

  10.

  Modlitwa dziecka - Kraina Spotkań z Niewidzialnym.

  13.12.2019

  11.

  Kształtowanie postaw medytacyjnych u dzieci.

  20.12.2019

  12.

  Mali bohaterowie w Szkole Mądrości Krzyża. cz. 1.

  10.01.2020

  13.

  Mali bohaterowie w Szkole Mądrości Krzyża, cz. 2.

  17.01.2020

  14.

  Mali bohaterowie w Szkole Mądrości Krzyża, cz. 3.

  24.01.2020

  15.

  "Krzyż na Giewoncie" - refleksje o codziennej formacji.

  31.01.2020

   

  Zakończenie semestru

  14.02.2020

   

  Prowadzący:

  o. mgr lic. Jerzy Chrzanowski CP, specjalista z dziedziny wychowania chrześcijańskiego, wieloletni pedagog i duszpasterz dzieci, twórca autorskiego projektu wychowawczego Mała Akademia Krzyża istniejącego od ponad dwudziestu lat w Rawie Mazowieckiej przy klasztorze Pasjonistów i Parafii p.w. św. Pawła od Krzyża, autor wielu książek (zbiorów wierszy, rozważań, książek dla dzieci).

    

  Semestr II

  Temat semestru: Bolesna Matka Boga i nasza w teologii, pobożności, sztuce i poezji.

  Wykładowca: p. dr Monika Waluś

  L.p.

  Temat

  Data

  1.

  Matka Boga i nasza. Co to znaczy dla nas? A dla Niej? Jak odczytywać dogmaty, ikony, obrazy…

  06.03.2020

  2.

  Czy Matka cierpi? Dlaczego cierpi Matka? Gorzkie żale.

  13.03.2020

  3.

  Zwiastowanie: Wiara Maryi i wiara Abrahama.    

  Św. Józef przy Matce Bolesnej. Trud życia dla Jezusa.

  20.03.2020

  4.

  Siedem boleści Maryi. 

  27.03.2020

  5.

  Wielki Tydzień: razem z Maryją za Jezusem. Matka pod krzyżem.

  03.04.2020

  6.

  Czas Matki: Wielka Sobota. Zmartwychwstanie objawieniem naszego powołania: „abyśmy byli święci i niepokalani” - jak Ona.

  17.04.2020

  7.

  Kenoza codzienności razem z Jezusem:

  Brak miejsca na Narodziny. Ucieczka. Codzienność i brak cudów. Kana.

  24.04.2020

  8.

  Bolesna Matka narodu polskiego i  z nim współcierpiąca.

  08.05.2020

  9.

  Ofiarowanie: „Twoją duszę przejdzie miecz”. 

  15.05.2020

  10.

  Znalezienie w świątyni -  czy to tajemnica radosna?

  „Z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.

  22.05.2020

  11.

   „Oto Matka Twoja i bracia”. Co to znaczy być w rodzinie Jezusa? Maryja w wieczerniku.

  29.05.2020

  12.

  Matka Kościoła grzeszników i świętych.

  05.06.2020

  13.

  Matka Bolesna wzywa do pokuty wczoraj i dziś. Maryja mówi do wiernych.

  12.06.2020

  14.

  Wniebowzięta i Patronka dobrej śmierci

  19.06.2020

  15.

  Bolesna Matka Zwycięska. W szkole Maryi.

  26.06.2020

   

  Zakończenie semestru

  03.07.2020

   

  Prowadząca:

  p. dr Monika Waluś, teolog dogmatyk, specjalistka z dziedziny mariologii i ekumenizmu, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w wyższych seminariach duchownych: kapucynów w Krakowie i diecezjalnym w Płocku. Członkini Zespołu Laboratorium WIĘZI, stała współpracowniczka „Przewodnika Katolickiego”. Autorka wielu publikacji naukowych i publicystycznych.

   

   

  Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:

  Telefon: +48 537 664 650

  E-mail: sekretariatSMK@gmail.com

  Konto: 47 1160 2202 0000 0003 1122 6010

  Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistów

  ul. Zamieniecka 21

  04-158 Warszawa

 • 20/09/2018

  Bractwo Słowa Bożego

  Bractwo Słowa Bożego

  Spotkania ze Słowem Bożym

  Klasztor Pasjonistów w Warszawie

  ul. Zamieniecka 21

   

  Temat główny: 

  Kraina cieni czy raj? Czym jest życie wieczne?

   

  L.p.

  Temat spotkania

  Data

  1.

  Śmierć. Jak to przeżyć?

  27.10.2018

  2.

  Dusza czy tchnienie?

  17.11.2018

  3.

  Sąd nad człowiekiem

  15.12.2018

  4.

  Dzień Sądu

  19.01.2019

  5.

  Czy czyściec jest biblijny?

  16.02.2019

  6.

  Co wiemy o piekle?

  30.03.2019

  7.

  Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga

  13.04.2019

  8.

  Zmartwychwstanie ciał

  25.05.2019

  9.

  Świat, który ma nadejść

  22.06.2019

   

  Program spotkania:

  1000 Msza Święta

  1115 Ćwiczenia (p. Mgr Maciej Szulim)

  1245 Przerwa

  1300 Wykład

  1430 Przerwa

  1445 Medytacja

  1515 Zakończenie