Pasjoniści/Kim jesteśmy

pasjonisci.jpg

Pasjoniści to zakonnicy, którzy, tak jak i naśladowcy Chrystusa należący do innych instytutów życia konsekrowanego, ślubują rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Oprócz ślubów właściwych wszystkim zakonnikom składamy ślub specjalny (dawniej zwany czwartym ślubem), przez który zobowiązujemy się do rozpamiętywania Jezusowej męki (łac. memoria Passionis) oraz uczestnictwa w niej przez swój przykład życia i apostolat. Zatem, naszym posłannictwem w Kościele jest przypominanie współczesnemu człowiekowi o niezmierzonej miłości, jaką Bóg Ojciec okazał człowiekowi w męce swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Pamięć męki Pańskiej krzewimy przede wszystkim przez apostolat, w centrum którego szczególne miejsce zajmuje przepowiadanie słowa Bożego. Jesteśmy zatem misjonarzami, kaznodziejami, rekolekcjonistami, spowiednikami, kierownikami duchowymi. Prowadzimy również działalność wydawniczą. Niektórzy z nas oddają się pracy naukowej, poprzez którą również można zgłębiać zagadnienie męki Jezusa Chrystusa w teologii i pokrewnych jej dziedzinach.

Żyjemy wspólnie w klasztorach, modląc się razem w kaplicy zakonnej, wspólnie spożywamy posiłki, uczestniczymy w rekreacjach, rozmawiając, oglądając telewizję, i mając wspólne dobra materialne. Tą drogą dążymy do tego, aby być świadkami Chrystusa Ukrzyżowanego we współczesnym świecie. Nosimy czarny habit (bez koloratki), skórzany pas, na którym wisi różaniec, a naszych sercach widnieje emblemat męki Pańskiej (serce, z którego wyrasta krzyż, a w sercu napis: Jesu Christi Passio – Męka Jezusa Chrystusa). Gdy jest zimniej nosimy peleryny z godłem naszego zgromadzenia na piersi. Przysługuje nam również czarna piuska, choć częściej nosimy birety.

Pasjoniści w Polsce

Pasjoniści przybyli do Polski w 1923 roku.

Publikacje