Św. Gabriel/Modlitwy

urna.jpg

Boże, Ty w cudownym planie miłości powołałeś Świętego Gabriela, aby żył tajemnicą krzyża razem z Maryją, Matką Jezusa, prowadź naszego ducha do Twojego Syna Ukrzyżowanego, abyśmy uczestnicząc w Jego męce i śmierci, dostąpili chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.