Rodzina Matki Pięknej Miłości

rmpm.jpg

RODZINA MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI (RMPM) jest ruchem modlitewno-apostolskim powstałym w latach osiemdziesiątych przy polskiej prowincji pasjonistów. Ideą przewodnią jest ofiarowanie Jezusowi swojego krzyża i cierpienia, aby taka postawa i modlitwa upraszały dobro duchowe dla Kościoła, papieża i grzeszników. Istnieje strona internetowa tego ruchu. Jej adres to www.rmpm.pl. Członkowie RMPM mogą uczestniczyć w spotkaniach w naszym klasztorze. Oprócz spotkań organizowane są pielgrzymki krajowe i zagraniczne, w których mogą uczestniczyć osoby nienależące do RMPM. Dotychczas odbyły się dwie pielgrzymki w 2014 r. (w czerwcu - do Sadowia, Lichenia, Bieniszewa i Kalisza, a w sierpniu - do Sokółki, Świętej Wody i Białegostoku). Opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Jacek Wróblewski CP. Kontakt. Oto nadchodzące wydarzenia i ogłoszenia.