Pasjoniści/Założyciel

san-paolo-della-croce.jpg

Założycielem Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, bo tak brzmi oficjalna nazwa zakonu, jest Paolo Francesco Danei, Włoch, Piemontczyk, znany dziś jako św. Paweł od Krzyża (1694—1775). Pod wpływem przeżyć mistycznych 26-letni Paweł zgłosił się do biskupa diecezji Alessandria, który 22 listopada 1720 r. oblókł go w pokutną tunikę. Tę datę uznaje się za założenie naszej rodziny zakonnej, choć Paweł i jego pierwsi towarzysze złożyli profesję zakonną dopiero 21 lat później. Święty Paweł, nasz Ojciec i Założyciel, w 1771 r., u schyłku życia założył żeński zakon klauzurowy mniszek pasjonistek.

Publikacje