Nasz Klasztor/Wczoraj i dziś

klasztor.jpg

Nasi pierwsi współbracia objęli klasztor w 1958 roku. W latach osiemdziesiątych został on rozbudowany z przeznaczeniem na klerykat (seminarium pasjonistów) – miejsce formacji zakonnej i intelektualnej w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu święceń. Obecnie w klasztorze mieszka 10 zakonników (3 ojców i 7 kleryków). W klasztorze mieści się kaplica, w której codziennie odprawiane są msze święte z udziałem ludu.