Pasjoniści/Szkoła Mądrości Krzyża

pasjonisci.jpg

Szkoła Mądrości Krzyża

Stałe Studium Pasjologiczne

przy Katedrze Teologii Krzyża AKW.

 

Czym jest Szkoła Mądrości Krzyża

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Wykłady odbywają się regularnie od jesieni 2016 r. w klasztorze pasjonistów w Warszawie, przy ul. Zamienieckiej 21. Zajęcia są prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się z pełny wykład akademicki oraz udostępniamy kaplicę i materiały pomocne w osobistej medytacji.

Od początku pandemii koronawirusa w wykładach można uczestniczyć przez Internet.

 

Zaproszenie na drugi semestr roku akademickiego 2020/2021

Słuchacze Szkoły Mądrości Krzyża wiedzą, że zakres i tematyka poruszanych w tym cyklu spotkań tematów jest niezwykle szeroka, obejmująca zarówno teologię i filozofię, jak również nauki humanistyczne i społeczne. Nie jest więc dla nich zaskoczeniem, że następny semestr zajęć w Szkole poświęcimy pewnemu istotnemu aspektowi życia Kościoła, w którym dobrze uwidacznia Krzyża w życiu chrześcijańskim. Temat spotkań w tym semestrze brzmi: Życie zakonne jako naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego.

Można zastanawiać się, jaką wartość zajęcia te mają dla osób świeckich, nieprowadzących życia według zakonnych reguł. W czasie piętnastu spotkań postaramy się prześledzić nie tylko historię i rozwój zakonów, ale też poznać wkład zakonników i zakonnic w rozwój nauki i kultury na przestrzeni wieków.

Życie zakonne ze swej istoty kieruje swoich członków ku kontemplacji Boga, poprzez próbę doskonalszego naśladowania Chrystusa w oddaleniu od świata. Stąd w zakonach powstało wiele szkół duchowości, stanowiących niezwykły skarb i źródło inspiracji dla ludzi poszukujących Boga, także współcześnie. W roku jubileuszu 300-lecia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów), postaramy się lepiej poznać duchowość pasyjną nadaną temu instytutowi przez włoskiego mistyka, św. Pawła od Krzyża i zobaczyć czy można nią żyć również nie składając ślubów zakonnych.

W czasie wykładów postaramy się odkryć również takie formy życia konsekrowanego jak instytuty świeckie, dziewictwo i wdowieństwo konsekrowane oraz nowe formy życia zakonnego. Na koniec postaramy się przeanalizować, co dziś światu mają do zaoferowania zakony i czy nadal w Kościele i świecie jest miejsce dla mężczyzn i kobiet, którzy poprzez śluby zakonne powierzają się całkowicie Bogu.

W tym semestrze spotykać się będziemy w klasztorze pasjonistów, ale możliwe będzie także uczestniczenie w zajęciach zdalnie. Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Akademię Katolicką w Warszawie.

W zajęciach można uczestniczyć przez Internet: na żywo poprzez transmisję, z możliwością zadawania pytań, bądź poprzez skorzystanie z nagrania wykładu i udostępnionych przez wykładowcę materiałów.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z nami:

 

Zapisy:

sekretariatSMK@gmail.com 
+48 537 664 650

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-20.15

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

Opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

Konto do wpłat:

44 1160 2202 0000 0004 7669 8752

 

 

Szczegółowy terminarz trwającego semestru:

Temat semestru: Życie zakonne, jako naśladowanie Chrystusa Ukrzyżowanego.

Wykładowca: o. dr Łukasz J. Andrzejewski CP

L.p.

Temat

Data

1.

Ucieczka od świata czy zwrócenie ku Bogu? Od pustelni do wspólnoty.

12.02.2021

2.

Reguła – wspólna zasada życia. Początki życia monastycznego.

19.02.2021

3.

Krzyż i miecz. Zakonny w czasach krucjat.

26.02.2021

4.

Siła ubóstwa. Franciszkańska reforma życia zakonnego.

05.03.2021

5.

Klasztor i jego rola w kulturze.

12.03.2021

6.

Św. Paweł od Krzyża i jego wizja życia poświęconego Bogu.

19.03.2021

7.

Pasjoniści – życie tajemnicą Krzyża.

26.03.2021

8.

Pasjonistki.

09.04.2021

9.

My głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. Misyjna działalność pierwszych pasjonistów.

16.04.2021

10.

Świętość w codzienności życia zakonnego. Święci, którzy czerpali z duchowości pasjonistów.

23.04.2021

11.

O. Bernard Kryszkiewicz – pedagogika krzyża.

30.04.2021

12.

Reformy życia zakonnego w XX wieku.

07.05.2021

13.

W służbie Bogu i Kościołowi. Zakonne apostolaty wczoraj i dziś.

14.05.2021

14.

Nowe formy życia konsekrowanego i udział świeckich w duchowości zakonnej.

21.05.2021

15.

Czy życie zakonne ma nadal sens?

28.05.2021

 

Zakończenie semestru

11.06.2021

 

Prowadzący:

o. dr Łukasz Jacek Andrzejewski, zakonnik i kapłan Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, historyk Kościoła, prowadził zajęcia na uczelniach wyższych. Prowadzi liczne inicjatywy duszpasterskie. Od 2018 r. przełożony prowincjalny polskich pasjonistów.